Hakkımızda

Amacımız

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Ofisin çalışma alanı içerisinde gerek akademisyenlerden gerekse sanayi kuruluşlarından gelen patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım şeklinde teknoloji lisanslanması ve teknoloji transferi gibi bilgi taleplerine etkin cevap verilmesi,
Üniversitemiz bünyesinde üretilen bilimsel çıktının sanayiye aktarımını sağlayarak Üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi,
Üniversitemizdeki uluslararası patent alabilecek bilimsel çalışmaları maddi yönden destekleyerek nitelik ve nicelik yönünden akademik faaliyetlerin arttırılması amaçlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin