Faaliyet Alanları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemizde yürütülen bilimsel projelerin tamamlanması aşamasında gerekirse sınai mülkiyet haklarının korunması, patent/faydalı model vs. belgelerinin alınması konularında bilgilendirme ve yönlendirmede bulunulması,

Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin faydalanabileceği çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin, seminerlerin ve eğitimlerin duyurulması ile girişimcilik, yenilikçilik, ürün geliştirme alanlarında eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek,

Uzmanlarını TPE (Türk Patent Enstitüsü) ve TÜBİTAK’ın düzenlediği eğitimlere göndererek sanayiye aktarılabilecek bilimsel çıktının lisanslanması konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak,

Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların gerçekleştirdikleri buluşlarının uzmanlarımız aracılığıyla ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru yapılması ve takibinde mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunması, (yakın dönemde)

Sanayiye aktarılabilecek bilimsel bir fikri – çalışması olan özel sektör kuruşlarının patent alımına kadar gerçekleşen tüm basamaklarda danışmanlık hizmeti alabilmesini temin etmek.  (yakın dönemde)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin