Bülent Ecevit Üniversitesi

Personel

PDO Koordinatörü

0372 257 4010 /1621
…………… [at] beun.edu.tr

PDO Personeli

Cemalettin TOPSAKAL
0372 257 4010/1478
topsakalcemalettin [at] hotmail.com

Patent Destek-Danışma Kurulu

Dr. Öğrt. Üyesi Nergizhan KAVAK

0372 257 40 10/1206
nergizhan [at] yahoo.com

Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan BAYAR
0 372 257 40 10