Bülent Ecevit Üniversitesi

Beautifully Simple

Clean and modern theme with smooth and pixel perfect design focused on details

Learn more

Easy Customizable

Over a hundred theme options ready to make your website unique

Learn more

Contact Form Ready

Built-In Contact Page with Google Maps is a standard for this theme

Learn more

Responsive Blog

Up to 3 Blog Layouts, Bootstrap 3 ready, responsive on all media devices

Learn more

Faaliyet Alanları

Üniversitemizde yürütülen bilimsel projelerin tamamlanması aşamasında gerekirse sınai mülkiyet haklarının korunması, patent/faydalı model vs. belgelerinin alınması konularında bilgilendirme ve yönlendirmede bulunulması,

Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin faydalanabileceği çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin, seminerlerin ve eğitimlerin duyurulması ile girişimcilik, yenilikçilik, ürün geliştirme alanlarında eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek,

Uzmanlarını TPE (Türk Patent Enstitüsü) ve TÜBİTAK’ın düzenlediği eğitimlere göndererek sanayiye aktarılabilecek bilimsel çıktının lisanslanması konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak,

Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların gerçekleştirdikleri buluşlarının uzmanlarımız aracılığıyla ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru yapılması ve takibinde mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunması, (yakın dönemde)

Sanayiye aktarılabilecek bilimsel bir fikri – çalışması olan özel sektör kuruşlarının patent alımına kadar gerçekleşen tüm basamaklarda danışmanlık hizmeti alabilmesini temin etmek.  (yakın dönemde)